lumbinī

rāja­putraḥ kapilavastuni vasati. kintu rāja­putro na kapilavastuny ajāyata. rāja­putro lumbinyām ajāyata.

lumbinī ? lumbinī vanam. lumbinī vanaṃ bahūnāṃ munīnām. bahavo munayo lumbinyāṃ vasanti. bahavo narā lumbinīṃ gatvā munayo bhavanti.

kiṃ bahavo devā lumbinyāṃ vasanti? bahavo devā na vasanti lumbinyām.

kintu rāja­putre jāte, bahavo devā lumbinīm agacchan. rāja­putre jāte, bahavo devā rāja­putraṃ draṣṭum agacchan.

kasmād bahavo devā rāja­putraṃ draṣṭum aicchan?

rāja­putro mahān bhaviṣyati. rāja­putro mahān rājā bhavet. kintu rāja­putro mahān munir bhavet.

rāja­putraḥ ko bhavet? rāja­putraḥ ko bhavitum icchet? rājā śuddhodano jñātum icchati. kintu rājā śuddhodano na jānāti.

kintu rājā sukhī. rājā kasmāt sukhī? rājñaḥ putraḥ.

rājā śuddhodano māyāṃ devīṃ gacchati.

śuddhodanaḥ:

māye! āvayoḥ putraḥ. kapilavastuno rāja­putraḥ. kiṃ tvaṃ sukhinī, māye?

māyā:

ahaṃ sukhinī, śuddhodana.

śuddhodanaḥ:

kim āvayoḥ putro mahān rājā bhaviṣyati? ahaṃ jñātum icchāmi. kiṃ tvaṃ jānāsi?

māyā:

ahaṃ na jānāmi, rājan.

śuddhodanaḥ:

āvayoḥ putro mahān rājā bhūyāt.