daśarathaḥ

kim ayodhyā nagarī?

ayodhyā nagarī.

kim ayodhyā sundarī?

kim ayodhyā sundarī nagarī?

ayodhyā sundarī.

ayodhyā sundarī nagarī.

daśaratho rājā.

kiṃ daśarathaḥ sundaraḥ?

kiṃ daśarathaḥ sundaro rājā?

daśarathaḥ sundaraḥ.

daśarathaḥ sundaro rājā.

kim ayodhyā rājā?

ayodhyā na rājā.

ayodhyā nagarī.

kiṃ daśaratho nagarī?

daśaratho na nagarī.

daśaratho rājā.

kiṃ daśaratho 'yodhyāyā rājā?

daśaratho 'yodhyāyā rājā.

daśaratho 'yodhyāyāḥ sundaro rājā.