daśarathaḥ

kim ayodhyā nagarī?

ayodhyā nagarī.

kim ayodhyā sundarī?

kim ayodhyā sundarī nagarī?

ayodhyā sundarī.

ayodhyā sundarī nagarī.

kiṃ daśaratho nagarī?

daśaratho na nagarī.

daśaratho rājā.

kim ayodhyā rājā?

ayodhyā na rājā.

ayodhyā nagarī.

ayodhyā sundarī nagarī.

daśaratho rājā.

kiṃ daśarathaḥ sundaraḥ?

kiṃ daśarathaḥ sundaro rājā?

daśarathaḥ sundaraḥ.

daśarathaḥ sundaro rājā.

kiṃ daśaratho 'yodhyāyā rājā?

daśaratho 'yodhyāyā rājā.

daśarathaḥ sundaro rājā.

daśaratho 'yodhyāyāḥ sundaro rājā.