yaśodharā bhikṣuṇī

ko buddhaḥ?

kiṃ buddho rājā?

buddho na rājā.

buddho mahān bhikṣuḥ.

buddhaḥ śuddhodanasya putraḥ.

kaḥ śuddhodanaḥ?

śuddhodano rājā.

buddhaḥ putro rājñaḥ.

buddhaḥ putro māyāyāḥ.

māyā?

māyā devī.

buddho devyāḥ putraḥ.

yaśodharā?

kiṃ yaśodharā devī?

yaśodharā na devī.

kiṃ yaśodharā bhikṣuṇī?

yaśodharā bhikṣuṇī.

kiṃ yaśodharāyāḥ putraḥ?

yaśodharāyāḥ putraḥ.

kaḥ putro yaśodharāyāḥ?

kaḥ putro bhikṣuṇyāḥ?