bahavo brāhmaṇāḥ

kasmād bahavo devā rāja­putraṃ draṣṭum āgatāḥ?

rājā śuddhodano na jānāti. kintu bahavo brāhmaṇā jānanti. bahavo brāhmaṇā lumbinyām. bahavo brāhmaṇā vane.

bahavo brāhmaṇāḥ sarvān devān paśyanti. bahavo brāhmaṇāḥ sarvān āgatān devān paśyanti.

bahavo brāhmaṇāḥ:

gacchāmaḥ. gacchāmo rājānam.

sarve brāhmaṇā rājānaṃ gacchanti. sarve brāhmaṇā bahūn devān dṛṣṭvā rājānaṃ gacchanti.

sarve brāhmaṇā bahūn devān dṛṣṭvā rājānaṃ gatāḥ.

rājā bahūn brāhmaṇān paśyati. rājā bahūn āgatān brāhmaṇān paśyati.

śuddhodanaḥ:

brāhmaṇāḥ! kasmāt sarve devā lumbinīm āgatāḥ? ahaṃ na jānāmi. ahaṃ jñātum icchāmi.

kiṃ sarve devā mama putraṃ draṣṭum icchanti? kiṃ yūyaṃ jānītha? yūyaṃ kasmād āgatāḥ?

bahavo brāhmaṇāḥ:

rājan! vayaṃ jānīmaḥ.

sukhī bhava, rājan. sarve devās tava putraṃ draṣṭum icchanti.

śuddhodanaḥ:

kasmāt sarve devā mama putraṃ draṣṭum āgatāḥ? mama putro na devaḥ.

ko mama putraḥ? mama putraḥ ko bhaviṣyati?