sītā

Change script:

kiṃ rāmo naraḥ?

rāmo naraḥ.

kiṃ rāmo balavān?

kiṃ rāmo balavān naraḥ?

rāmo balavān.

rāmo balavān naraḥ.

kiṃ sītā naraḥ?

sītā na naraḥ.

sītā nārī.

sītā priyā.

sītā priyā nārī.

kiṃ sītā priyā nārī?

kiṃ sītā patnī.

sītā rāmasya patnī!

sītā priyā patnī.

sītā rāmasya priyā patnī.

kiṃ rāmaḥ patnī?

rāmo na patnī.

rāmaḥ patiḥ.

rāmaḥ sītāyāḥ patiḥ.

rāmo balavān patiḥ.

rāmaḥ sītāyā balavān patiḥ.

rāmaḥ sītāyāḥ priyo balavān patiḥ.