hanumān

Change script:

rāmo balavān naraḥ.

sītā rāmasya priyā patnī.

rāmaḥ putro daśarathasya.

ko daśaratha?

daśaratho balavān naraḥ.

hanumān kaḥ?

kiṃ hanumān naraḥ?

hanumān na naraḥ.

kiṃ hanumān rākṣasaḥ?

hanumān na rākṣasaḥ.

ko hanumān?

hanumān vānaraḥ!

kiṃ rāmo hanumataḥ patiḥ?

rāmo na hanumataḥ patiḥ.

rāmaḥ sītāyāḥ patiḥ.

kiṃ rāmo hanumataḥ putraḥ?

rāmo na hanumataḥ putraḥ.

rāmo daśarathasya putraḥ.

rāmaḥ kaḥ?

rāmo hanumataḥ sakhā.

kiṃ hanumān balavān?

hanumān balavān.

hanumān balavān vānaraḥ.

rāmo hanumataḥ priyaḥ sakhā.

rāmo vānarasya priyaḥ sakhā.

rāmo balavato vānarasya sakhā.

rāmo balavato vānarasya priyaḥ sakhā.