nalinī

saṃjayo bālaḥ. saṃjayaḥ sukhī. saṃjayaḥ sukhī bālaḥ.

nalinī na bālaḥ. nalinī mātā. nalinī saṃjayasya mātā.

saṃjayo nalinīṃ paśyati. saṃjayo nalinīṃ mātaraṃ paśyati.

saṃjayo nalinīṃ gacchati.

saṃjayaḥ:

mātaḥ!

saṃjayaḥ paśyati nalinīm. kintu nalinī saṃjayaṃ na paśyati.

saṃjayaḥ:

mātaḥ! mātaḥ!

nalinī kaṃ paśyati? nalinī saṃjayaṃ paśyati.

nalinī:

saṃjaya?

saṃjayaḥ kim icchati?

saṃjayaḥ:

mātaḥ, ahaṃ krīḍitum icchāmi.

saṃjayaḥ kim icchati? saṃjayaḥ krīḍitum icchati.

kintu nalinī kim icchati? kiṃ nalinī krīḍitum icchati?

nalinī na krīḍitum icchati.

nalinī:

ahaṃ na krīḍitum icchāmi, saṃjaya. ahaṃ śrāntā.

nalinī śrāntā. nalinī śrāntā mātā!

saṃjayo na śrāntaḥ. saṃjayaḥ krīḍitum icchati. saṃjayo nalinyā saha krīḍitum icchati.

kintu nalinī śrāntā. nalinī na krīḍitum icchati. nalinī saṃjayena saha na krīḍitum icchati.

saṃjayaḥ:

mātā na krīḍitum icchati. kaḥ krīḍitum icchet? ko mayā saha krīḍitum icchet?

kaḥ krīḍitum icchet? kaḥ saṃjayena saha krīḍitum icchet?