nāsikā

Change script:

kaṇṭhas tālu mūrdhā dantā oṣṭhau ca sthānāny uccāraṇasya.

nāsikā cāpy uccāraṇa­sthānam. bahavo varṇā uccāryante nāsikayā.

ke varṇā uccāryante nāsikayā?

ṅa­kāra uccāryate kaṇṭhena nāsikayā ca.

ña­kāra uccāryate tālunā nāsikayā ca.

ṇa­kāro mūrdhnā nāsikayā coccāryate.

na­kāro dantair nāsikayā coccāryate.

ma­kāra oṣṭhābhyāṃ nāsikayā coccāryate.

anusvāraḥ katham uccāryate? anusvāra uccāryate nāsikayā.

etasmāt sarva ete varṇā uccāryante nāsikayā:

  • aṃ
  • ṅa
  • ña
  • ṇa
  • na
  • ma