mṛgadāvaḥ

mṛgadāvo vanam.

kiṃ mṛgadāvaḥ sundaraḥ?

mṛgadāvaḥ sundaraḥ.

mṛgadāvaḥ sundaraṃ vanam.

kiṃ buddho mṛgadāve 'bodhat?

buddho na mṛgadāve 'bodhat.

buddha uruvilvāyām abodhat.

kiṃ buddho mṛgadāve 'jāyata?

buddho na mṛgadāve 'jāyata.

buddho 'jāyata lumbinyām.

buddhaḥ kim akaron mṛgadāve?

buddha upadeśam akarot.

buddhaḥ prathamam upadeśam akarot.

buddho mṛgadāve prathamam upadeśam akarot.

buddha uruvilvāyāṃ buddhvā mṛgadāve 'karot prathamam upadeśam.

buddho janitvā lumbinyām uruvilvāyāṃ buddhvā mṛgadāvaṃ gatvā prathamam upadeśam akarot.