pūrvam

daśarathasya na putraḥ. kintu daśarathasya bahvyaḥ patnyaḥ.

kasmād daśarathasya bahvyaḥ patnyaḥ?

daśaratho rājā pūrvam abhavat. daśaratho 'yodhyāyā rājā pūrvam abhavat.

pūrvaṃ daśarathasya na bahvyaḥ patnyo 'bhavat. pūrvaṃ daśarathasya na patny abhavat.

pūrvaṃ daśarathaḥ patnīm aicchat.

kasmād daśarathaḥ pūrvaṃ patnīm aicchat? daśarathaḥ putram aicchat.

daśaratha:

ahaṃ balavān rājā. ahaṃ priyo rājā. aham ayodhyāyā rājā.

kintu mama na patnī. mama ca na putraḥ. mama na patnī na ca putraḥ.

daśaratha:

ahaṃ patnīm icchāmi. ahaṃ putram icchāmi. aham icchāmi patnīṃ putraṃ ca.

mama patnī bhaviṣyati? ahaṃ kasyāḥ patir bhaviṣyāmi?