kausalyā

daśarathaḥ pūrvaṃ patnīm aicchat.

daśaratha:

ahaṃ kasyāḥ patir bhavitum icchāmi?

kausalyā sundarī. kausalyā rāja­putrī. kausalyā sundarī rāja­putrī.

ahaṃ kausalyāyāḥ patir bhavitum icchāmi.

daśarathaḥ kiṃ pūrvam aicchat?

daśarathaḥ kausalyām aicchat. daśarathaḥ kausalyāyāḥ patir bhavitum aicchat.

daśarathaḥ kausalyām agacchat. daśarathaḥ kausalyāyāḥ patir abhavat. kausalyā ca daśarathasya patny abhavat.

daśaratho 'yodhyām agacchat. daśarathaḥ, kausalyāyāḥ patir bhūtvā, ayodhyām agacchat. kausalyā ca, daśarathasya patnī bhūtvā, agacchad ayodhyām. daśarathaḥ sukhy abhavat.

kiṃ kausalyā sukhiny abhavat? kausalyā sukhiny abhavat. kausalyā patnī bhūtvā sukhiny abhavat. kausalyā daśarathasya patnī bhūtvā sukhiny abhavat.

kausalyā:

daśaratho balavān rājā. daśaratho balavān sundaro rājā. daśaratho mama priyaḥ patiḥ.

mama patiḥ. mama balavān sundaraḥ patiḥ.

ahaṃ sukhinī.