bahavo brāhmaṇāḥ

daśaratho bahūn mantriṇo dṛṣṭavān.

daśarathaḥ kaṃ draṣṭum icchati? daśaratho bahūn mantriṇo dṛṣṭvā kaṃ draṣṭum icchati?

daśarathaḥ:

ahaṃ vasiṣṭhaṃ draṣṭum icchāmi.

daśaratho vasiṣṭhaṃ draṣṭum icchati. daśaratho bahūn mantriṇo dṛṣṭvā vasiṣṭham icchati draṣṭum.

vasiṣṭhaḥ kaḥ? daśarathaḥ kasmād vasiṣṭhaṃ draṣṭum icchati? vasiṣṭho yaṣṭuṃ jānāti.

vasiṣṭhaḥ kasmād yaṣṭuṃ jānāti? vasiṣṭho brāhmaṇaḥ. bahavo brāhmaṇā yaṣṭuṃ jānanti.

daśaratho vasiṣṭham icchati draṣṭum. kintu daśaratho vasiṣṭhaṃ na paśyati.

daśarathaḥ sumantraṃ mantriṇaṃ paśyati.

daśarathaḥ:

sumantra!

sumantro rājānaṃ daśarathaṃ gacchati.

sumantraḥ:

tvaṃ kim icchasi, rājan?

daśarathaḥ:

vasiṣṭho yaṣṭuṃ jānāti. ahaṃ vasiṣṭhaṃ draṣṭum icchāmi. kintv ahaṃ na vasiṣṭhaṃ paśyāmi.

sumantraḥ:

ahaṃ gacchāmi, rājan. ahaṃ gacchāmi vasiṣṭham. tvaṃ vasiṣṭhaṃ drakṣyasi.

daśarathaḥ:

gaccha, sumantra! gaccha vasiṣṭham.

sumantro vasiṣṭhaṃ draṣṭuṃ gacchati. sumantro mantrī vasiṣṭhaṃ brāhmaṇaṃ draṣṭuṃ gacchati.