bahavo mantriṇaḥ sukhinaḥ

bahavo mantriṇo daśarathasya sukhitā bhavanti. kasmād bahavo mantriṇo rājñaḥ sukhitā bhavanti? daśarathasya putro bhaved yajñena.

sumantraś ca sukhitaḥ. sumantraḥ kaḥ? sumantro daśarathasya priyatamo mantrī.

daśarathaḥ:

kiṃ mama putro bhaviṣyati? ahaṃ na jānāmi. kintv aham icchāmi jñātum.

sumantra! kiṃ tvaṃ jānāsi? mantriṇaḥ! kiṃ yūyaṃ jānītha?

sumantraḥ:

rājan! ahaṃ jānāmi. vayaṃ jānīmaḥ.

tava putro bhaviṣyati. tava bahavaḥ putrā bhaviṣyanti. tava bahavo balavantaḥ putrā bhaviṣyanti.

sumantraḥ:

yajasva, rājan! yajasva putrāya. yajasva balavate putrāya. yajasva bahubhyo balavadbhyaḥ putrebhyaḥ.

bahavo mantriṇaḥ:

yajasva, rājan!

tava bahavaḥ putrā bhaviṣyanti. tava bahavaḥ priyāḥ putrā bhaviṣyanti.

tvaṃ sukhī bhaviṣyasi. vayaṃ ca sukhino bhaviṣyāmaḥ.

daśarathaḥ sukhitaḥ. kasmād daśarathaḥ sukhitaḥ? bahavo mantriṇo daśarathasya sukhitāḥ.