bahavo rājānaḥ

daśarathaḥ sukhitaḥ. bahavo rāja­mantriṇaḥ sukhitāḥ. bahavaś ca brāhmaṇāḥ sukhitāḥ.

kasmāt? yajño bhaviṣyati. yajño 'yodhyāyāṃ bhaviṣyati.

bahavo rājāno yajñaṃ draṣṭum icchanti. bahavo rājāno 'yodhyāṃ gacchanti. bahavo rājāno yajñaṃ draṣṭuṃ gacchanti.

ke rājāno yajñam icchanti draṣṭum? ke rājāno 'yodhyāṃ gacchanti?

janako gacchaty ayodhyām. janako yajñaṃ draṣṭum icchati.

janakaḥ kaḥ? janako mithilāyā rājā. mithilā sundarī nagarī.

janakaḥ:

kiṃ daśarathasya putro bhaviṣyati? kim ayodhyāyā balavān rāja­putro bhaviṣyati? ahaṃ jñātum icchāmi.

kekaya­rājaś ca yajñaṃ gacchati draṣṭum. putrī kekaya­rājasya kaikeyī. kaikeyī daśarathasya priyatamā patnī.

kekaya­rājaḥ:

kiṃ kaikeyyā balavān putro bhaviṣyati? kiṃ putraḥ kaikeyyā balavān rājā bhaviṣyati?

kāśī­rājaś ca yajñaṃ gacchati draṣṭum. sumitrā putrī kāśī­rājasya. sumitrā daśarathasya priyā patnī. kintu sumitrā na daśarathasya priyatamā patnī. priyatamā patnī daśarathasya kaikeyī.

kāśī­rājaḥ:

kiṃ sumitrāyāḥ putro bhaviṣyati? kiṃ mama priyāyāḥ putryāḥ putro bhaviṣyati?

bahavo balavanto rājāno 'yodhyāṃ gacchanti. bahavo balavanto rājāno daśarathasya yajñaṃ draṣṭuṃ gacchanti.

bahavo rājāno balavantaḥ. kintu ko rājā balavattamaḥ?

daśaratho balavattamo rājā. daśaratho balavattamo bahūnāṃ rājñām. daśaratho balavattamo bahūnāṃ balavatāṃ rājñām.