daśaratho yajate

bahavo mantriṇo yajñaṃ draṣṭuṃ gatāḥ. bahavo brāhmaṇā yajñaṃ yaṣṭuṃ gatāḥ. bahavo balavanto rājāno yajñaṃ draṣṭuṃ gatāḥ.

bahavo rājāno brāhmaṇā mantriṇaś ca:

yajasva, rājan! yajasva putrāya!

daśarathaḥ sukhitaḥ. daśaratho yaṣṭuṃ gacchati.

daśarathaḥ putrāya yajñaṃ yaṣṭuṃ gacchati. daśaratho balavate putrāya yajñaṃ yaṣṭuṃ gacchati.

daśaratho bahūn mantriṇaḥ paśyati. daśaratho bahūn brāhmaṇān paśyati. daśaratho bahūn balavato rājñaḥ paśyati. daśarathaḥ kausalyāṃ sumitrāṃ kaikeyīṃ ca paśyati.

daśaratho vasiṣṭhaṃ priyaṃ brāhmaṇaṃ paśyati. vasiṣṭhaś ca paśyati balavantaṃ rājānaṃ daśaratham.

vasiṣṭhaḥ:

yajasva yajñam, rājan. tava bahavaḥ putrā bhaviṣyanti. tava yajñena bahavaḥ putrā bhaviṣyanti. tava yajñena bahavo balavantaḥ putrā bhaviṣyanti.

daśaratho yajate. daśaratho balavate putrāya yajñaṃ yajate.

You're all done!

Next in series: sarve devāḥ kim icchanti?

Or, click here to go back to the library.