bahvyo rāja­patnyaḥ

Change script:

rājā daśarathaḥ kasmān na sukhī? rājā kim icchati?

kiṃ rājā patnīm icchati? kiṃ rājño na patnī?

rājñaḥ patnī. rājño bahvyaḥ patnyaḥ. rājño bahvyaḥ sundaryaḥ priyāḥ patnyaḥ.

kāḥ patnyo daśarathasya? kausalyā sumitrā kaikeyī ca rājñaḥ patnyaḥ.

kausalyā kosala­rājasya putrī. kausalyā priyā bahūnām. kausalyā priyā bahūnām ayodhyā­vāsinām.

kausalyā rājñaḥ priyā. na tu kausalyā rājñaḥ priyatamā patnī.

sumitrā ? sumitrā putrī kāśi­rājasya. sumitrā sarva­priyā rāja­patnī.

sumitrā priyā kausalyāyāḥ. sumitrā kausalyāyāḥ sakhī. kausalyā ca sakhī sumitrāyāḥ.

na tu sumitrā rājñaḥ priyatamā patnī.

kaikeyī kekaya­rājasya putrī.

kiṃ kausalyā priyā kaikeyyāḥ? kausalyā na priyā kaikeyyāḥ. na ca kaikeyī priyā kausalyāyāḥ.

kasmāt? kaikeyī rājñaḥ priyatamā patnī. kaikeyī rājñaḥ priyatamā sundaratamā patnī.

kausalyā na kaikeyyāḥ sakhī. na ca kaikeyī sakhī kausalyāyāḥ.

rājā daśarathaḥ priyaḥ patiḥ. rājā priyaḥ patir bahvīnāṃ nārīṇām.

daśarathaḥ priyaḥ patir bahvīnāṃ sundarīṇāṃ priyāṇāṃ nārīṇām. daśarathaḥ priyo rājā sarveṣām ayodhyā­vāsinām.

rājā tu na sukhī.

kasmād rājā daśaratho na sukhī? rājā kim icchati?