nalinī

nalinī mātā.

nalinī sukhinī.

nalinī sukhinī mātā.

nalinī mātā saṃjayasya.

saṃjayaḥ kaḥ?

saṃjayo bālaḥ.

nalinī mātā bālasya.

nalinī kim icchati?

nalinī nidrāṃ gantum icchati.

kasmāt?

kasmān nalinī nidrāṃ gantum icchati?

nalinī nidrāluḥ.

nalinī sukhinī mātā.

kintu nalinī nidrālur mātā.

nalinī sukhinī nidrālur mātā.