padmā

kasmān nalinī nidrāluḥ?

kasmān nalinī na nidrāṃ gatā?

nalinī mātā padmāyāḥ.

padmā ?

padmā śiśuḥ.

padmā nalinyāḥ śiśuḥ.

kiṃ padmā sukhinī?

padmā sukhinī.

padmā sukhī śiśuḥ.

padmā:

ā! ā!

nalinī mātā śiśoḥ.

nalinī mātā sukhinaḥ śiśoḥ.

nalinī sukhinī mātā sukhinaḥ śiśoḥ.

kintu nalinī nidrālur mātā.

nalinī nidrālur mātā sukhinaḥ śiśoḥ!

nalinī:

saṃjayo nidrāṃ gataḥ.

padme!

padme, nidrāṃ gaccha.

kiṃ tvaṃ nidrāṃ gantum icchasi, padme?

nalinī sukhinī.

nalinī nidrāṃ gantum icchati.

kintu padmā kim icchati?

kiṃ padmā nidrāluḥ?

kiṃ padmā nidrāṃ gantum icchati?

padmā na nidrāṃ gantum icchati.

padmā na sukhinī.

padmā na sukhī śiśuḥ!

padmā:

ā! ā! ā!

nalinī:

padme! padme!

nalinī nidrālur mātā.

nalinī nidrāṃ gantum icchati.

kintu padmā na nidrām icchati gantum.

nalinī na sukhinī mātā.

kasmāt padmā na nidrāṃ gantum icchati?

padmā kim icchati?