saṃjayaḥ

padmā:

ā! ā! ā!

padmā khāditavatī.

kintu padmā na nidrāṃ gatā.

padmā na sukhinī.

saṃjayo na sukhī.

kiṃ saṃjayaḥ śiśuḥ?

saṃjayo na śiśuḥ.

saṃjayo bālaḥ.

saṃjayo bālo nalinyāḥ.

kintu saṃjayo na sukhī bālaḥ.

saṃjayo nidrālur bālaḥ.

saṃjayo nalinīṃ gacchati.

saṃjayo nalinīṃ mātaraṃ gacchati.

nalinī na sukhinī.

nalinī:

saṃjaya!

nidrāṃ gaccha, saṃjaya.

saṃjayaḥ:

mātaḥ!

padmā kasmān na nidrāṃ gatā?

kasmāt padmā na nidrāluḥ?

saṃjayo na sukhī.

saṃjayo nidrāṃ gantum icchati.

nalinī:

padmā na nidrāṃ gantum icchati, saṃjaya.

saṃjayaḥ:

kiṃ padmā khāditum icchati?

padmā khāditvā nidrāṃ gantum icchet.

nalinī:

padmā na khāditum icchati.

padmā khāditavatī.

kintu padmā na nidrāluḥ.

saṃjayaḥ padmāṃ gacchati.

saṃjayaḥ:

padme, tvaṃ khāditavatī.

kintu tvaṃ na gantum icchasi nidrām.

tvaṃ kim icchasi, padme?

tvayā nidrā gantavyā!