padmā khādati

nalinī:

padme, tvaṃ khāditum icchasi!

padme, khāda!

khāda, khāda!

padmā khādati.

nalinī sukhinī.

nalinī kasmāt sukhinī?

padmā nidrāṃ gacchet.

padmā khāditvā nidrāṃ gacchet.

padmā khāditavatī.

nalinī:

padme, tvaṃ khāditavatī.

kiṃ tvaṃ nidrāṃ gantum icchasi?

kiṃ tvaṃ khāditvā nidrāṃ gantum icchasi?

kiṃ padmā nidrāṃ gacchati?

kiṃ padmā khāditvā nidrāṃ gacchati?

padmā:

ā! ā! ā!

padmā na nidrāṃ gacchati.

padmā khāditavatī.

kintu padmā na nidrāluḥ!

padmā na nidrāṃ gantum icchati.

nalinī na sukhinī mātā.

nalinī:

padme, kasmāt tvaṃ na nidrāṃ gantum icchasi?

tvaṃ kim icchasi, padme?

tvayā nidrā gantavyā, padme!

kasmāt padmā nidrāṃ na gantum icchati?

padmā kim icchet?

padmā khāditvā kim icchet?