śuddhodanaḥ

śuddhodano rājā kapilavastunaḥ. sarvārthasiddhaḥ putro rājñaḥ śuddhodanasya.

śuddhodanaḥ:

mama putro bahūni sundarāṇi pura­vanāni kapilavastuno draṣṭum icchati. mama putraḥ sukhī. etasmād ahaṃ sukhī.

mama putro gamiṣyati pura­vanāni.

bahūni pura­vanāni kapilavastuni. bahavaś ca mārgāḥ kapilavastuni.

rāja­putraḥ kena mārgeṇa pura­vanāni gamiṣyati? rāja­putro rāja­mārgeṇa pura­vanāni gamiṣyati.

śuddhodanaḥ:

mama putro rāja­mārgeṇa gamiṣyati pura­vanāni.

bahavo narā nāryaś ca vasanti kapilavastuni. bahavo narā nāryaś ca rāja­putraṃ draṣṭum iccheyuḥ.

etasmād bahvyo nara­nāryo rāja­mārgam āgaccheyuḥ. bahvyo nara­nārya āgaccheyur draṣṭuṃ rāja­putram.

bahavaḥ sukhino narā nāryaś ca vasanti kapilavastuni. kintu bahavo duḥkhino narā nāryaś ca vasanti kapilavastuni.

rājā na sukhī. kasmān na sukhī rājā?