putro jāyate

śuddhodano māyā ca lumbinīṃ gatau.

kva śuddhodanaḥ? śuddhodano māyā ca kva? śuddhodano māyā ca lumbinyām.

māyāyā bahvyo nāryaḥ. bahvyo nāryo māyāyā lumbinīṃ gatāḥ. bahvyo nāryo māyāyāḥ kasmāl lumbinīṃ gatāḥ?

māyā sagarbhā.

bahvyo nāryaḥ:

devī sagarbhā.

putro jāyeta. devyāḥ putro bhavet. kintu devyāḥ putrī bhavet.

kiṃ putro janiṣyate? kiṃ putrī janiṣyate? vayaṃ na jānīmaḥ.

ko jānīyāt? vayaṃ jñātum icchāmaḥ!

rājā śuddhodano māyāṃ devīṃ gacchati.

śuddhodanaḥ:

māye! āvāṃ lumbinīm āgatau. tava ca bahvyo nāryo lumbinīm āgatāḥ.

kim āvayoḥ putro bhaviṣyati? kim āvayoḥ putro lumbinyāṃ janiṣyate?

māyā:

āvayoḥ putro bhūyāt. āvayoḥ putro janyāl lumbinyām.

rājā sukhī.

māyā:

rājan! āvayoḥ putra āgacchati!

māyā bahvīr nārīḥ paśyati. śuddhodanaś ca bahvīr nārīr māyāyāḥ paśyati.

rājan:

gaccha, māye! gaccha tava bahvīr nārīḥ!

māyā bahvīr nārīr gacchati.

putro jātaḥ. putraḥ śuddhodanasya māyāyāś ca jāto lumbinyām.

rājā devī ca sukhinau. sarvāś ca nāryo māyāyāḥ sukhinyaḥ.