rāmaḥ

Change script:

ayodhyā nagarī. ayodhyā sundarī. ayodhyā sundarī nagarī.

bahavo narā ayodhyāyāṃ vasanti. bahvyo nāryo 'yodhyāyāṃ vasanti.

bahavaḥ sukhino narā ayodhyāyāṃ vasanti. bahavaḥ sukhino narā nāryaś ca vasanty ayodhyāyām.

ayodhyā­rājo daśarathaḥ.

daśaratho balavān rājā. daśarathaḥ priyo rājā. daśarathaḥ priyo bahūnāṃ narāṇām. daśarathaḥ priyo bahūnāṃ narāṇāṃ nārīṇāṃ ca.

daśaratho balavān priyo rājā.

kiṃ daśarathasya putraḥ? daśarathasya putraḥ. daśarathasya bahavaḥ putrāḥ. daśarathasya bahavaḥ priyāḥ putrāḥ.

kaḥ priyatamaḥ? ko rājñaḥ priyatamaḥ putraḥ?

priyatamaḥ putro rājño rāmaḥ.

rāmo rājñaḥ priyatamaḥ putraḥ. rāmo rājño balavattamaḥ putraḥ. rāmo rājñaḥ sundaratamaḥ putraḥ.

rāmo rājñaḥ priyatamo balavattamaḥ sundaratamaḥ putraḥ!

rāmaḥ kva vasati? rāmo 'yodhyāyāṃ vasati. rāmaḥ sundaryāṃ nagaryāṃ vasati.

rāmo 'yodhyāyā balavān priyaḥ sundaro rāja­putraḥ.