nalinī

Change script:

nalinī na bālaḥ.

nalinī na mayūraḥ.

kiṃ nalinī vānaraḥ?

nalinī na vānaraḥ.

nalinī ?

nalinī mātā.

nalinī mātā saṃjayasya!

kiṃ nalinī sukhinī?

kiṃ nalinī sukhinī mātā?

nalinī na sukhinī.

nalinī na sukhinī mātā.

nalinī kim icchati?

nalinī kiṃ draṣṭum icchati?

nalinī saṃjayaṃ draṣṭum icchati.

kiṃ saṃjayo mātā?

saṃjayo na mātā.

saṃjayo bālaḥ.

saṃjayo nalinyā bālaḥ.

nalinī:

saṃjaya! saṃjaya!

kiṃ nalinī saṃjayaṃ paśyati?

nalinī saṃjayaṃ na paśyati.

nalinī na sukhinī.

nalinī na sukhinī mātā.

saṃjayaḥ kiṃ paśyati?

kiṃ saṃjayo mayūraṃ paśyati?

saṃjayo mayūraṃ na paśyati.

kiṃ saṃjayaḥ paśyati vānaram?

saṃjayo na vānaraṃ paśyati.

saṃjayo nalinīṃ paśyati.

saṃjayo nalinīṃ mātaraṃ paśyati.

saṃjayaḥ kiṃ draṣṭum icchati?

kiṃ saṃjayo nalinīṃ draṣṭum icchati?

kiṃ saṃjayo mātaraṃ draṣṭum icchati?

kiṃ saṃjayaḥ sukhī?

kiṃ saṃjayaḥ sukhī bālaḥ?