daśaratho yajate

daśaratho yajñaṃ yajate.

daśarathaḥ kaḥ? kasmai ca daśaratho yajñaṃ yajate?

daśaratho rājā. rājā daśarathaḥ putram icchati. rājā putrāya yajate.

kasmād daśaratha icchati putram? daśarathasya na putraḥ.

rājā balavantaṃ putram icchati. rājā balavate putrāya yajñaṃ yajate.

daśaratho 'yodhyā­rājaḥ. ayodhyā ? ayodhyā sundarī nagarī.

ayodhyā nagarī bahūnāṃ narāṇām. ayodhyā nagarī bahūnāṃ narāṇāṃ nārīṇāṃ ca. ayodhyā nagarī bahūnāṃ sukhināṃ narāṇāṃ nārīṇāṃ ca.

ayodhyā priyā nagarī. daśarathaś ca priyo rājā.

daśaratho bahūnāṃ narāṇāṃ nārīṇāṃ ca priyaḥ. bahavaś ca narā nāryaś ca priyā daśarathasya.

daśaratho balavān priyo 'yodhyā­rājaḥ.