bahavo rājānaḥ

bahavo rājāno 'yodhyāṃ gatāḥ. bahavo rājāno daśarathasya yajñaṃ draṣṭuṃ gatāḥ.

ke rājāno yajñaṃ draṣṭuṃ gatāḥ? janako mithilā­rājo 'yodhyāṃ gataḥ. aśvapatiḥ kekaya­rājo 'yodhyāṃ gataḥ. romapādo 'ṅga­rājo 'yodhyāṃ gataḥ. kāśī­rājaś ca gato 'yodhyām.

bahavo balavanto rājāno 'yodhyāṃ gatāḥ. bahavo balavanto rājāno yajñaṃ draṣṭuṃ gatāḥ.

kasmād bahavo balavanto rājāno gatā ayodhyām? kasmād bahavo balavanto rājāno yajñaṃ draṣṭuṃ gatāḥ?

daśarathaḥ priyo bahūnāṃ rājñām. daśarathaś ca balavattamo rājā. daśaratho balavattamo bahūnāṃ rājñām.

sarve balavanto rājāno daśarathaṃ paśyanti. sarve narā nāryaś ca priyaṃ rājānaṃ daśarathaṃ paśyanti. sarve kim icchanti? sarve yajñaṃ draṣṭum icchanti.