sarve devāḥ

daśarathaḥ kasmād yajñaṃ yajate? daśarathasya putro bhavet. daśarathasya yajñena putro bhavet.

kasmād daśarathasya putro bhaved yajñena?

bahavo devā yajñaṃ paśyanti. bahavo devāḥ sukhitā bhaveyuḥ.

bahavo devā yajñaṃ dṛṣṭvā sukhitā bhaveyuḥ. bahavo devā yajñena bhaveyuḥ sukhitāḥ.

daśarathasya putro bhavet. sarveṣu deveṣu sukhiteṣu, daśarathasya putro bhavet. sarveṣu deveṣu sukhiteṣu, daśarathaḥ sukhī bhavet.

kiṃ daśarathasya putro bhaviṣyati? daśaratho na jānāti. kintu daśarathaḥ priyaḥ sarveṣāṃ devānām. daśarathasya putro bhavet.

priyo rājā yajate. priyo rājā yajñaṃ yajate putrāya.

daśarathaḥ:

kiṃ sarve devāḥ sukhitā bhaviṣyanti? kiṃ sarve devā mama yajñena sukhitā bhaviṣyanti? kiṃ mama putro bhaviṣyati? kiṃ mama priyaḥ putro bhaviṣyati?

daśarathaḥ:

ahaṃ na jānāmi. kintv ahaṃ jñātum icchāmi. kim ayodhyāyā balavān rāja­putro bhaviṣyati?