prāṇaḥ

Change script:

prāṇaḥ kaḥ?

ka­kāro 'lpa­prāṇaḥ. kintu kha­kāro mahā­prāṇaḥ:

 • ka
 • kha

ja­kāro 'lpa­prāṇaḥ. kintu jha­kāro mahā­prāṇaḥ:

 • ja
 • jha

ke varṇā alpa­prāṇāḥ? ke ca varṇā mahā­prāṇāḥ?

sarve svarā alpa­prāṇāḥ.

kiṃ sarvāṇi vyañjanāny alpa­prāṇāni? bahūni vyañjanāny alpa­prāṇāni. kintu bahūni vyañjanāni mahā­prāṇāni.

etasmān na sarvāṇi vyañjanāny alpa­prāṇāni.

kāni vyañjanāni mahā­prāṇāni? kha­kāro gha­kāraś ca mahā­prāṇau:

 • _
 • kha
 • _
 • gha
 • _

cha­kāro jha­kāraś ca mahā­prāṇau:

 • _
 • cha
 • _
 • jha
 • _

ṭha­kāra­ḍha­kārau mahā­prāṇau:

 • _
 • ṭha
 • _
 • ḍha
 • _

tha­kāra­dha­kārau mahā­prāṇau:

 • _
 • tha
 • _
 • dha
 • _

pha­kāra­bha­kārau mahā­prāṇau:

 • _
 • pha
 • _
 • bha
 • _

kiṃ sarve 'ntasthā alpa­prāṇāḥ? sarve 'ntasthā alpa­prāṇāḥ.

kiṃ sarva ūṣmāṇo 'lpa­prāṇāḥ? bahava ūṣmāṇo 'lpa­prāṇāḥ. kintu na sarva ūṣmāṇo 'lpa­prāṇāḥ.

kasmān na sarva ūṣmāṇo 'lpa­prāṇāḥ? ha­kāro mahā­prāṇaḥ. ha­kāro mahā­prāṇa ūṣmā:

 • _
 • _
 • _
 • ha

bahava ūṣmāṇo 'lpa­prāṇāḥ. bahava ūṣmāṇo 'ghoṣāḥ. kintu ha­kāro mahā­prāṇo ghoṣavān ūṣmā.