kutra padmā?

hariṇī saṃjayaś ca padmāṃ na paśyataḥ. padmā na gṛhe.

saṃjayo bhītaḥ. kintu hariṇī na bhītā.

hariṇī:

padmā gṛhe, saṃjaya! tvayā mārgitavyam.

saṃjayaḥ:

ahaṃ mārgitavān! kintv ahaṃ padmāṃ na paśyāmi!

hariṇī:

ahaṃ mārgāmi.

hariṇī mārgati padmām. hariṇī gṛhe mārgati padmām. kintu hariṇī na paśyati padmām.

hariṇī saṃjayaṃ gacchati. hariṇī bhītā.

hariṇī:

padmā gatā! kintu padmā kutra gatā?

saṃjayaḥ:

ahaṃ na jānāmi, hariṇi!

hariṇī saṃjayaś ca bhītau.

hariṇī:

saṃjaya, padmā śiśuḥ. śiśuḥ kim icchet? śiśuḥ kutra gantum icchet?

saṃjayaḥ:

śiśur mātaraṃ draṣṭum icchet. śiśuḥ khāditum icchet. śiśuḥ krīḍitum icchet.

hariṇī:

tava mātā gatā. padmā tava mātaraṃ na draṣṭuṃ gatā.

saṃjayaḥ:

padmā khāditavatī. padmā na khādituṃ gatā.

hariṇī:

padmā krīḍituṃ gatā! kintu padmā kutra gatā?

saṃjayaḥ:

ahaṃ na jānāmi.

hariṇī:

padmā kena saha krīḍitum icchet? tvayā mayā ca mārgitavyam, saṃjaya!

saṃjayo hariṇī ca gṛhe mārgitavantau. kintu saṃjayaḥ padmāṃ na paśyati.

saṃjayo hariṇīṃ gacchati. hariṇī kiṃcit paśyati.

saṃjayaḥ:

hariṇi, ahaṃ mārgitavān.

hariṇī:

saṃjaya

saṃjayaḥ:

kintv ahaṃ padmāṃ na paśyāmi.

hariṇī:

saṃjaya … !

saṃjayaḥ:

padmā kena saha krīḍitum icchet?

hariṇī:

ahaṃ padmāṃ paśyāmi, saṃjaya!!

saṃjayaḥ sukhī.

saṃjayaḥ:

kutra padmā gatā, hariṇi? hariṇi?

hariṇī na sukhinī. hariṇī bhītā.

hariṇī:

padmā pakṣiṇā saha krīḍitum icchati. padmāvṛkṣe!