bahavo mantriṇaḥ

daśarathasya bahavo mantriṇaḥ. ke bahavo mantriṇo daśarathasya?

dhṛṣṭir jayanto vijayaś ca daśarathasya mantriṇaḥ. siddhārtho 'rthasādhako 'śokaś ca mantriṇo daśarathasya. mantrapālaḥ sumantraś ca daśarathasya mantriṇau. daśarathasya bahavo mantriṇaḥ.

bahavo mantriṇaḥ priyā daśarathasya. daśarathaś ca priyo bahūnāṃ mantriṇām.

kintu kaḥ priyatamo mantrī? sumantraḥ priyatamaḥ. sumantraḥ priyatamo mantrī daśarathasya.

daśaratho bahūn mantriṇo gataḥ. daśaratho bahūn mantriṇaḥ paśyati.

bahavo mantriṇaḥ kaṃ paśyanti? bahavo mantriṇo rājānaṃ daśarathaṃ paśyanti. bahavo mantriṇo daśarathaṃ priyaṃ rājānaṃ gacchanti.

bahavo mantriṇaḥ:

rājan! kiṃ tvaṃ sukhī, rājan?

daśarathaḥ:

mantriṇaḥ! ahaṃ na sukhī, mantriṇaḥ.

bahavo mantriṇaḥ:

tvaṃ na sukhī! vayaṃ na sukhitāḥ. kasmāt tvaṃ na sukhī, rājan?

vayaṃ tava mantriṇaḥ. tvaṃ kim icchasi? vayaṃ na jānīmaḥ. kintu vayaṃ jñātum icchāmaḥ.

daśarathaḥ:

aham ayodhyāyā rājā. ayodhyāyā rājā.

kintu mama na putraḥ. ayodhyāyā na rāja­putraḥ.

ahaṃ putram icchāmi.