arjunaḥ

Change script:

arjuno yodhaḥ.

arjuno balavān yodhaḥ.

kim arjunasya bhrātā?

arjunasya bhrātā.

arjunasya bahavo bhrātaraḥ.

yudhiṣṭhiro bhīmo nakulaḥ sahadevaś ca bhrātaro 'rjunasya.

arjunasya bahavo balavanto bhrātaraḥ.

sarve bhrātaro 'rjunasya balavantaḥ.

sarve bhrātaro 'rjunasya yodhāḥ.

sarve bhrātaro 'rjunasya balavanto yodhāḥ.

kim arjuno duryodhanasya bhrātā?

arjuno na duryodhanasya bhrātā.

arjunaḥ kaḥ?

arjuno duryodhanasya bandhuḥ.

duryodhano bandhur arjunasya yudhiṣṭhirasya bhīmasya ca.

duryodhano bandhur nakulasya sahadevasya ca.

duryodhano bandhuḥ sarveṣāṃ bhrātṝṇām arjunasya.

duryodhano bandhur bahūnāṃ balavatāṃ yodhānām.