priyatamā patnī

Change script:

rājā, śvobhāvine 'bhiṣecanāya sarvaṃ kārayitvā, priyāṃ patnīṃ draṣṭum aicchat.

rājñas tu bahvyaḥ priyāḥ patnya āsan. rājā kāṃ patnīṃ draṣṭum aicchat? rājā kaikeyīm aicchad draṣṭum.

kausalyā sumitrā kaikeyī ca sarvā āsan priyā rāja­patnyaḥ. rāmaḥ putraḥ kausalyāyā āsīt. rāma āsīd rājñaḥ priyatamaḥ putraḥ. kausalyā tu na priyatamā rāja­patny āsīt. kaikeyy āsīt priyatamā patnī.

rāmas tu priyatara āsīd daśarathasya. daśarathasya, na kaścit priyataro rāmād āsīt. daśarathasya, na kaścid āsīt priyataraḥ priya­putrāt.

sukhitā rājā daśaratho jagāma draṣṭuṃ priyatamāṃ patnīṃ kaikeyīm. rāmābhiṣecanaṃ jñāpayitum aicchat kaikeyyai.

rājā daśarathaḥ, gacchan draṣṭuṃ kaikeyīm, etad acintayat:

bharataḥ putraḥ kaikeyyāḥ. rāmo na kaikeyyāḥ putraḥ. rāmas tu priyaḥ kaikeyyāḥ. rāmaḥ sarva­priyaḥ.

etasmān mama priyā patnī śrutvā rāmābhiṣecanaṃ bhaviṣyati prītā.

ahaṃ kaikeyyai sarvaṃ jñāpayitum icchāmi. śvo rāmābhiṣeko bhaviṣyati! rāmaḥ śvo bhaviṣyati yuva­rājaḥ!

rājā tu kaikeyīṃ dṛṣṭvā mahad duḥkham agacchat. kasmāt? kaikeyī, sundaratamā priyatamā patnī rājño daśarathasya, bhūmau patitā.