padmā na nidrāluḥ

nalinī mātā.

kintu nalinī na sukhinī mātā.

nalinī nidrālur mātā śiśoḥ.

nalinī nidrāṃ gantum icchati.

kintu padmā na nidrāṃ gantum icchati.

padmā na nidrāluḥ śiśuḥ.

padmā na sukhinī.

padmā:

ā! ā! ā!

nalinī:

kasmāt padmā na nidrāluḥ?

kasmāt padmā na nidrāṃ gantum icchati?

padmā kim icchet?

nalinī na sukhinī.

padmayā nidrā gantavyā!

nalinī:

kim icchet padmā?

padmā khāditum icchet.

padmā nidrāṃ gacchet.

padmā khāditvā nidrāṃ gacchet.

padmā khāditvā nidrāṃ gantum icchet.

padme, kiṃ tvaṃ khāditum icchasi?

kiṃ tvaṃ khāditvā nidrāṃ gantum icchasi?

padmā:

ā! ā!

padmā sukhinī.

padmā khāditum icchati.

śiśur nalinyāḥ khāditum icchati!

nalinī sukhinī mātā.