pūrvam

janakaḥ kasmād icchati dātuṃ sītāṃ rāmāya?

pūrvaṃ janaka etad aśrāvayat. janaka etad aśrāvayat sarvebhyaḥ.

janakaḥ:

mama dhanuḥ śivasya. mama mahā­devasya śivasya dhanuḥ.

ahaṃ balavate rāja­putrāya sītāṃ dātum icchāmi. kintu kasya balam? kasya balam āropayitum etad divyaṃ dhanuḥ?

bahavo rājāno mahad dhanur āropayitum aicchan. bahavo rājāno balaṃ darśayitum aicchañ janakāya.

sarva ete rājānaḥ sītāyā vivāham aicchan kartum. kintu na kaścid rājā divyaṃ dhanur aśaknod āropayitum.

kintu rāmeṇa śivasya dhanur āropitam. rāmeṇa mahā­devasya śivasya mahad dhanur āropitaṃ bhagnaṃ ca!

rāmaḥ sukhena divyaṃ dhanur āropayad abhanak ca. rāmo balavattamaḥ sarveṣāṃ rāja­putrāṇām.

janako rāmasya mahad balam apaśyat. janaka aicchad dātuṃ sītāṃ rāmāya. janako rāmasya balaṃ dṛṣṭvā dātum aicchat priyāṃ putrīṃ rāmāya.

etasmād vivāho bhaviṣyati mithilāyām.