saṃjayaḥ

Change script:

saṃjayo bālaḥ.

kiṃ saṃjayo bālaḥ?

saṃjayo bālaḥ.

kiṃ saṃjayaḥ sukhī?

kiṃ saṃjayaḥ sukhī bālaḥ?

saṃjayo na sukhī.

saṃjayo na sukhī bālaḥ.

saṃjayaḥ kim icchati?