mayūraḥ

Change script:

saṃjayo na sukhī bālaḥ.

saṃjayaḥ kim icchati?

"kvā! kvā! kvā!"

saṃjayaḥ kiṃ paśyati?

kiṃ saṃjayo bālaṃ paśyati?

saṃjayo bālaṃ na paśyati.

saṃjayaḥ kiṃ paśyati?

kiṃ saṃjayo bālāṃ paśyati?

saṃjayo na bālāṃ paśyati.

saṃjayaḥ kiṃ paśyati?

"kvā! kvā! kvā!"

saṃjayaḥ kiṃ paśyati?

saṃjayo mayūraṃ paśyati!

mayūraḥ kiṃ paśyati?

mayūraḥ saṃjayaṃ paśyati.

kiṃ mayūraḥ sukhī?

mayūraḥ sukhī.

sukhī mayūraḥ saṃjayaṃ paśyati.

saṃjayo mayūraṃ paśyati.

kiṃ saṃjayaḥ sukhī?

kiṃ saṃjayaḥ sukhī bālaḥ?

saṃjayo na sukhī.

saṃjayo na sukhī bālaḥ.

saṃjayo mayūraṃ na draṣṭum icchati.

saṃjayaḥ kim icchati?

saṃjayaḥ kiṃ draṣṭum icchati?