padmā

padmā:

ā! ā! ā!

kasmāt padmā na sukhinī? nalinī jñātum icchati. kintu nalinī na jānāti.

nalinī na sukhinī. nalinī śrāntā. nalinī śrāntā mātā.

nalinī:

māṃ paśya, padme. mātaraṃ paśya! tvaṃ kim icchasi, padme? tvaṃ kasmān na sukhinī?

nalinī:

ahaṃ jānāmi! tvaṃ khāditum icchasi.

padmā:

ahaha!

padmā hasati. padmā kim icchati? padmā khāditum icchati!

nalinī sukhinī.

kintu saṃjayo na sukhī. saṃjayo vānaraṃ draṣṭum icchati. kutra saṃjayo vānaraṃ paśyet? saṃjayo jñātum icchati.

saṃjayo mātaraṃ gacchati.

saṃjayaḥ:

mātaḥ, ahaṃ kutra vānaraṃ paśyeyam? kutra, kutra? kiṃ tvaṃ jānāsi? ahaṃ jñātum icchāmi.

nalinī na hasati. nalinī śrāntā. nalinī saṃjayena saha na krīḍitum icchati.

nalinī:

ahaṃ na jānāmi. saṃjaya, tvaṃ na khāditavān. āgaccha! tvayā khāditavyam.

kintu saṃjayo na khāditum icchati. saṃjayo vānareṇa saha krīḍitum icchati.

saṃjayaḥ:

ahaṃ kutra paśyeyaṃ vānaram? mātā na jānāti. kintu hariṇī jānīyāt.

hariṇī saṃjayasya mitram.

saṃjayo hariṇīṃ draṣṭum icchati. saṃjayo hariṇyā gṛhaṃ gantum icchati!

saṃjayaḥ:

mātaḥ! ahaṃ gacchāmi. ahaṃ hariṇyā gṛhaṃ gacchāmi.

nalinī:

kintu tvaṃ na khāditavān! saṃjaya? saṃjaya, tvaṃ kutra?

nalinī saṃjayaṃ draṣṭum icchati. kintu nalinī saṃjayaṃ na paśyati.

saṃjayo gataḥ!

nalinī:

āḥ! saṃjayo gataḥ!

saṃjayo hariṇyā gṛhaṃ gataḥ.

padmā mātaraṃ paśyati. padmā mātaraṃ hasati.

padmā:

ahaha!