hariṇī

hariṇī sukhinī bālā. hariṇi saṃjayaṃ draṣṭum icchati. hariṇi saṃjayena saha krīḍitum icchati.

hariṇī saṃjayasya gṛhaṃ gacchati.

hariṇī saṃjayasya gṛhaṃ gatā. hariṇī mitreṇa saha krīḍitum icchati.

hariṇī nalinīṃ paśyati. hariṇī saṃjayasya mātaraṃ paśyati. kintu hariṇī saṃjayaṃ na paśyati.

nalinī hariṇīṃ paśyati.

nalinī:

hariṇi! kutra saṃjayaḥ?

hariṇī:

ahaṃ na jānāmi. ahaṃ saṃjayaṃ draṣṭum icchāmi. ahaṃ saṃjayena saha krīḍitum āgatā.

nalinī:

kintu saṃjayo na gṛhe. saṃjayo gataḥ. saṃjayas tvāṃ draṣṭuṃ gataḥ. saṃjayas tava gṛhaṃ gataḥ.

tvaṃ khāditavatī kim, hariṇi? kiṃ tvaṃ khāditum icchasi?

hariṇī na sukhinī.

hariṇī:

ahaṃ khāditavatī. ahaṃ gacchāmi. ahaṃ saṃjayaṃ draṣṭum icchāmi.

hariṇī gacchati. hariṇī saṃjayaṃ draṣṭuṃ gacchati.

hariṇī:

saṃjaya! tvaṃ kutra gataḥ, saṃjaya? ahaṃ krīḍitum icchāmi. ahaṃ tvayā saha krīḍitum icchāmi.

hariṇī kaṃcit paśyati. hariṇī sukhinī.

hariṇī:

saṃjaya! aham āgacchāmi, saṃjaya! ahaṃ tvāṃ paśyāmi!

kintu hariṇī saṃjayaṃ na paśyati. hariṇī bālaṃ na paśyati.

hariṇī kaṃ paśyati?

hariṇī:

tvaṃ na saṃjayaḥ. tvam tvam

hariṇī:

tvaṃ vānaraḥ!

vānaraḥ:

! ! !

hariṇī vānaraṃ paśyati.