vānaraḥ

vānaraḥ:

! ! !

vānaro hariṇīṃ paśyati. vānaraḥ sukhī. vānaro hasati.

kintu hariṇī na sukhinī. hariṇī na hasati. hariṇī bhītā. hariṇī vānarād bhītā.

hariṇī kasmād vānarād bhītā?

hariṇī:

vānaraḥ khāditum icchet. vānaro māṃ khāditum icchet! mayā gantavyam!

hariṇī vānaraṃ na draṣṭum icchati. hariṇī vānareṇa saha na krīḍitum icchati. hariṇī gantum icchati.

vānaraḥ:

! !

vānaro hasati. vānaro hariṇīṃ gacchati!

hariṇī:

vānara, tvaṃ kutra gacchasi? tvaṃ kim icchasi?!

āḥ! tvaṃ mām āgacchasi! tvaṃ māṃ khāditum icchasi!

gaccha, vānara! ahaṃ tvāṃ na draṣṭum icchāmi! gaccha, gaccha! āḥ!

hariṇī vānarād gacchati. hariṇī gṛhaṃ gantum icchati.

hariṇī gatā. vānaro hariṇīṃ na paśyati. vānaro na hasati. vānaro na sukhī.

vānaraḥ kutra gantum icchati? vānaraḥ kim icchati?

kiṃ tvaṃ jānāsi?